(آريان كيميا تك)کیمیاتک

111101.01(+1.18%)
آخرین
11,110
پایانی
10,980
دیروز
10,980
حجم معاملات
163,128
کمترین
10,720
بیشترین
11,120