(تهيه توزيع غذاي دنا آفرين فدك)گدنا

83901.00(+0.24%)
آخرین
8,390
پایانی
8,390
دیروز
8,370
حجم معاملات
8,177,798
کمترین
8,230
بیشترین
8,500