(توسعه بين المللي پديده شانديز)گشان

257000.98(-1.53%)
آخرین
25,700
پایانی
25,950
دیروز
26,100
حجم معاملات
5,056,652
کمترین
25,600
بیشترین
26,600