(صندوق س. گنجينه يكم آويد-د)گنجین

204901.00(+0.17%)
آخرین
20,490
پایانی
20,486
دیروز
20,456
حجم معاملات
23,212
کمترین
20,484
بیشترین
20,490