(اقتصادي نگين گردشگري ايرانيان)گنگین

487500.97(-2.99%)
آخرین
48,750
پایانی
49,550
دیروز
50,250
حجم معاملات
344,032
کمترین
48,750
بیشترین
51,100