(صندوق سكه طلاي كيان)گوهر

1308731.01(+0.61%)
آخرین
130,873
پایانی
130,804
دیروز
130,076
حجم معاملات
83,452
کمترین
130,200
بیشترین
130,989