(صندوق سكه طلاي كيان)گوهر

1935009348.00(+5.08%)
آخرین
193,500
پایانی
192,570
دیروز
184,152
حجم معاملات
4,198,085
کمترین
188,860
بیشترین
194,200