(سرمايه گذاري توسعه گوهران اميد)گوهران

41800.98(-1.58%)
آخرین
4,180
پایانی
4,192
دیروز
4,247
حجم معاملات
342,010
کمترین
4,132
بیشترین
4,306