(توريستي ورفاهي آبادگران كيش)گکیش

110700.99(-1.07%)
آخرین
11,070
پایانی
11,080
دیروز
11,190
حجم معاملات
889,621
کمترین
10,860
بیشترین
11,250