(صندوق س ياقوت آگاه-ثابت)یاقوت

207971.00(+0.08%)
آخرین
20,797
پایانی
20,795
دیروز
20,781
حجم معاملات
37,496,919
کمترین
20,795
بیشترین
20,797