طلای دست دوم

3.324M11.39K(-0.03%)
آخرین
3,324,105
کمترین
33,070,210
بیشترین
33,398,220