طلای دست دوم

2.452M79.73K(-0.33%)
آخرین
2,451,678
کمترین
24,414,280
بیشترین
24,532,730