طلای 18 عیار 740

2.442M00
آخرین
2,442,100
کمترین
24,232,000
بیشترین
24,485,000