طلای 18 عیار 740

3.325M00
آخرین
3,325,200
کمترین
32,983,000
بیشترین
33,799,000