طلای 24 عیار

4.481M148K(+0.33%)
آخرین
4,481,200
کمترین
44,504,000
بیشترین
44,914,000