فروش اموال منقول تملیکی به صورت مزایده

بورس
بهابین

سازمان جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی در نظر دارد کالا‌های تحت اختیار خود را با بهره‌گیری از سامانه مزایده الکترونیک دولت به‌صورت اینترنتی در مزایده ۲۶۷ به فروش برساند.

به گزارش تجارت‌نیوز، سازمان جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی در نظر دارد کالا‌های تحت اختیار خود را با بهره‌گیری از سامانه مزایده الکترونیک دولت به‌صورت اینترنتی در مزایده ۲۶۷ به فروش برساند.

بنابراین گزارش، متقاضیان می‌توانند از ساعت ۸ روز سه‌شنبه مورخ ۲۹/ ۰۱/ ۱۴۰۲ تا ساعت ۲۴ روز پنجشنبه مورخ ۰۷/ ۰۲/ ۱۴۰۲ برای دریافت اطلاعات فهرست کالاها، شرایط مزایده و همچنین ارایه پیشنهاد به وب‌گاه مزایده الکترونیک به نشانی eauc.setadiran.ir مراجعه کنند.

با توجه به آنکه مزایده به‌صورت اینترنتی برگزار می‌شود، رعایت موارد ذیل الزامی است:

۱- شرکت‌کنندگان در مزایده باید برای ثبت‌نام و دریافت گواهی امضاء الکترونیک (توکن) به دفاتر ثبت اسنادرسمی در سراسر کشور مراجعه کنند.

۲-. بـرگزاری مزایـده صرفاً از طریق سامانه مـزایده الکترونیک دولت به آدرس فوق بوده و ارائـه پیشنـهاد قیمت از ایـن طـریق انـجام می‌پذیرد، بنابراین تمام شرکت کنندگان در مزایده می‌توانند از تاریخ فوق به نشانی eauc.setadiran.ir مراجعه و با استفاده از امضاء الکترونیک، نسبت به ثبت پیشنهاد اقدام کنند.

۳- ثبت پشنهاد قیمت در سامانه مذکور حداکثر تا ساعت ۲۴ روز پنجشنبه مورخ ۰۷/ ۰۲/ ۱۴۰۲ امکان پذیر است.

۴- داشتن کد ملی برای اشخاص حقیقی و کد اقتصادی برای اشخاص حقوقی به همراه شماره حساب قابل استفاده از طریق اینترنت برای متقاضیان شرکت در مزایده الزامی است.

۵-اطلاعات ریز اقلام ارائه شده در مزایده به آدرس اینترنتی فوق قابل رؤیت برای متقاضیان است.

۶- بازدید از کالا‌های مطرح شده، در تمامی ایام هفته از ساعت ۸ تا ۱۴ امکان‌پذیر خواهد بود.

۷- پیشنهاد می‌شود با توجه به تنوع کالا‌های مطرح در مزایده، قبل از ارائه پیشنهاد از کالای مورد نظر بازدید به عمل آید.

۸- پیشنهاد‌های ثبت شده در سامانه مزایده الکترونیک رأس ساعت ۱۴ روز سه‌شنبه مورخ ۱۲/ ۰۲/ ۱۴۰۲ در محل سازمان مرکزی، رمزگشایی و در همان روز برندگان مزایده اعلام می‌شوند.

۹- شرکت‌کنندگان در مزایده در صورت ثبت پیشنهاد و درخواست انصراف، می‌توانند صرفا” گزینه انصراف در سیستم را تا ساعت ۱۰ روز شنبه مورخ ۰۹/ ۰۲/ ۱۴۰۲ انتخاب و ثبت کنند.

توجه: (لازم به توضیح است اعلام انصراف به صورت سیستمی بوده و بدون مراجعه به ادارات استان، با انتخاب گزینه انصراف، ثبت درخواست انصراف امکان‌پذیر است).

۱۰- متقـاضیان می‌توانند برای دریـافت اطلاعات بیشتر به منـظور شرکت در مزایده الکترونیک و رؤیت شماره تلفن و آدرس مدیریت‌های استانی به نشانی www.tamliki.ir مراجعه کنند.

متقاضیان در صورت تمایل به ارائه انتقاد، پیشنهاد و یا شکایت می‌توانند با سیستم ارتباط گویای سازمان به شماره تلفن ۲۷۶۵۲۱۹۸-۰۲۱ تماس حاصل نمایند.

منبع: بورس نیوز