رتبه اول ایران در اکتشاف نفت‌وگاز در جهان

بورس
بهابین

طی سال‌های اخیر ایران توانسته سهم ۲۵ درصدی از اکتشاف نفت و گاز در جهان را از آن خود کند و رتبه اول را در میان پنج کشور بدست آورد، در شرایط کنونی متراژ حفاری افقی و جهت‌دار چاه‌های نفت و گاز در سال ۱۴۰۱ در مناطق نفت‌خیز خشکی و دریایی کشور افزایش ۶۵ درصدی داشته است.

به گزارش تجارت‌نیوز، در سال گذشته ۹۹ حلقه چاه نفت و گاز توسعه‌ای، تعمیری و اکتشافی حفاری شد که نشان از افزایش بهره‌وری ۲۰ درصدی در سال ۱۴۰۱ نسبت به سال قبل دارد، از مجموع چاه های حفر شده در پارسال، ۱۵ حلقه توسعه ای توصیفی، پنج حلقه اکتشافی و ۷۹ حلقه تعمیری تکمیلی بوده است.

از این تعداد ۷۷ حلقه چاه در گستره فعالیت پنج شرکت بهره بردار تابع شرکت ملی مناطق نفتخیز جنوب، هشت حلقه در شرکت نفت فلات قاره در حوزه فرا ساحل، هشت حلقه در اجرای طرح های توسعه ای شرکت مهندسی و توسعه نفت، ۲ حلقه در قالب پروژه و چهار حلقه در پروژه های مدیریت اکتشاف شرکت ملی نفت ایران حفاری و تکمیل و در اختیار شرکت های کارفرما قرار گرفت.

متراژ حفاری چاه های نفت و گاز سال گذشته شرکت ملی حفاری بیش از ۶۷ هزار متر بوده است. متراژ حفاری افقی و جهت‌دار در پایان سال گذشته ۱۲ هزار و ۷۳۳ متر ثبت شد در حالی که این رقم در سال قبل از آن ۷۷۳۸ متر بود. این متراژ حفاری روی ۳۸ حلقه چاه انجام شد، تعداد چاه‌های حفر شده به این شیوه در سال ۱۴۰۱ نیز ۱۰ حلقه بیشتر از سال ۱۴۰۰ بود.

همچنین در دوره مورد بررسی ۱۹۳ مورد عملیات نمودارگیری، ۴۸۳ مورد نمودارگیری سطحی و ۳۲۳ عملیات چاه‌پیمایی انجام شد که این موارد در سال ۱۴۰۰ به‌ترتیب ۱۳۵، ۴۶۸ و ۲۴۶ مورد عملیات بوده است. در مجموع در سال ۱۴۰۱ معادل ۱۰۴۱ مورد عملیات تخصصی به چاه‌های نفت و گاز در مراحل حفاری و در حال بهره‌برداری شد که در مقایسه با سال ۱۴۰۰ افزایش ۱۸ درصدی نشان می‌دهد.

در ساعات پایانی سال ۱۴۰۱ نود و نهمین حلقه چاه نفت و گاز تکمیل شد و این در حالی است که حفر و تکمیل تعداد قابل توجهی چاه در مراحل اجرا قرار دارد، آنطور که مسعود افشار معاون شرکت ملی حفاری ایران در عملیات حفاری اعلام کرد: از مجموع چاه های حفر شده در سال قبل، ۱۵ حلقه توسعه ای توصیفی، ۵ حلقه اکتشافی و ۷۹ حلقه تعمیری تکمیلی بوده است.

به گفته وی، از این تعداد ۷۷ حلقه چاه در گستره فعالیت پنج شرکت بهره بردار تابع شرکت ملی مناطق نفتخیز جنوب، ۸ حلقه در شرکت نفت فلات قاره در حوزه فرا ساحل، ۸ حلقه در اجرای طرح های توسعه ای شرکت مهندسی و توسعه نفت، ۲ حلقه در قالب پروژه و ۴ حلقه در پروژه های مدیریت اکتشاف شرکت ملی نفت ایران حفاری و تکمیل شد و در اختیار شرکت های کارفرما قرار گرفت.

هم اکنون از شمار ۷۳ دکل حفاری سبک، سنگین و فوق سنگین ناوگان شرکت ۶۳ دستگاه در مدار عملیات و یا جابجایی هستند، تعداد دستگاه های در حال جابجایی ۲۰ دکل است.

منبع:‌ ایسنا