رئیس سازمان خصوصی‌سازی از واریز نوبت اول سود سهام عدالت در اواسط دی‌ماه خبر داد

بورس
بهابین

حسین قربان‌زاده، رئیس سازمان خصوصی‌سازی با اشاره به افزایش دوبرابری سود سهام عدالت نسبت به سال گذشته، گفت: «با مطرح شدن این موضوع در شورای عالی بورس و نیز تأکید وزیر اقتصاد، قرار بر این است سود سهام عدالت در دو نوبت واریز شود که امیدواریم نوبت نخست آن تا پایان آذرماه یا اواسط دی‌ماه و نوبت دیگر تا پایان سال انجام شود.»

به گزارش ایرنا، قربان‌زاده در گفت‌وگویی با اشاره به جزئیات پرداخت سود سهام عدالت تصریح کرد: «امسال مجموع سود سهام عدالت به بیش از ۶۰ هزار میلیارد تومان رسیده؛ در حالی که این رقم سال گذشته حدود ۲۹ هزار میلیارد تومان بود.»

رئیس سازمان خصوصی‌سازی با تٲکید بر اینکه میزان پرداختی سود سهام عدالت به نسبت سهمی که هر فرد دارد متفاوت است، گفت: «عملاً مشمولان سهام عدالت با دریافت دوبرابری سود سهام عدالت نسبت به سال گذشته همراه خواهند بود.»

او ادامه داد: «وجود چنین ارقامی نشان‌دهنده افزایش دوبرابری سود سهام عدالت نسبت به سال گذشته است.»