سود بازرگانی واردات خودرو یک درصد شد

خودرو
بهابین

معاون اول رئیس‌جمهور، مصوبه دولت درباره سود بازرگانی یک درصدی واردات خودرو توسط دستگاه‌های اجرایی را ابلاغ کرد.

به گزارش تجارت‌نیوز، هیئت وزیران در جلسه ۱۴۰۱/۱۲/۲۱ به استناد اصل صدوسی‌وهشتم قانون اساسی سود بازرگانی واردات خودرو توسط دستگاه‌های اجرایی (با تأیید وزارت صمت) را یک درصد تعیین کرد.

دهم بهمن‌ماه ۱۴۰۱، بخشنامه موضوع ارسال نامه وزیر صنعت، معدن و تجارت و صورتجلسه کارگروه اقتصادی واردات خودرو درباره تعیین سود بازرگانی علی‌الحساب خودرو به گمرکات ابلاغ شده بود.

بر اساس بخشنامه و صورتجلسه مذکور، سود بازرگانی خودروهای وارداتی با قیمت (FOB) زیر ۱۰ هزار یورو که حجم موتورشان ۱۲۰۰CC و کمتر از آن است، شش درصد و اگر حجم موتورشان بیشتر از ۱۲۰۰CC باشد، ۱۱ درصد خواهد بود.

سود بازرگانی برای واردکنندگان خودروهای خارجی با قیمت (FOB) بالاتر از ۱۰ هزار یورو نیز در صورتی که حجم موتورشان ۱۵۰۰CC و کمتر از آن باشد ۲۱ درصد و برای خودروهای با حجم موتور ۱۵۰۰ تا ۲۰۰۰CC نیز ۳۱ درصد تعیین شده است.

درباره سایر خودروهای غیرمرتبط شامل خودروهای سواری برقی، هیبریدی یا خودروهای دارای حجم موتور بالاتر از ۲۰۰۰CC هم بندهای متناظر در کتاب مقررات واردات و صادرات ۱۴۰۱ مبنای تعیین سود بازرگانی علی‌الحساب خواهد بود.