رسیدگی فوری به اعتراضات رتبه‌ بندی معلمان

بورس
بهابین

سرپرست وزارت آموزش و پرورش از بررسی بیش از ۵۴ میلیون سند رتبه‌بندی معلمان خبر داد و اعلام کرد:رسیدگی فوری به اعتراضات معلمان در دستور کار وزارت آموزش و پرورش است.

به گزارش تجارت‌نیوز، سرپرست وزارت آموزش و پرورش درباره رسیدگی سریع به اعتراضات معلمان درخصوص رتبه‌بندی اظهار نظر کرد.

سرپرست وزارت آموزش و پرورش در دیدار با تشکل‌های فرهنگیان گفت: حکمرانی در آموزش و پروش با مشارکت معلمان و خانواده‌ها و شنیدن صدای آنها به سرمنزل مقصود می رسد.

وی در مورد اجرایی سازی سند تحول بیان کرد: مدرسه قرارگاه تحول است، لذا اجرایی سازی سند تحول باید مستقیما از داخل مدرسه شروع شود. به دلیل این که برنامه های تحولی آموزش و پرورش از ستاد و ادارات شروع می شود، معلمان از برنامه ها بی اطلاع هستند و بر این اساس آغاز هر برنامه تحولی باید از مدرسه باشد.

سرپرست وزارت آموزش و پرورش با اشاره به این که یکی از مسایل فوری و جاری آموزش و پرورش رتبه بندی معلمان است، اظهار کرد: دولت گذشته به دلیل مشکلاتی که رتبه بندی داشت و امروز ما با آن مواجه هستیم، رتبه بندی معلمان را به مدت ۳ سال اجرایی نکرد، اما وجود اعضای جوان در شورای معاونان وزارت آموزش و پرورش در دولت سیزدهم باعث شد تا همت کافی برای اجرای رتبه بندی ایجاد شود.

وی ادامه داد: بیش از ۵۴ میلیون سند در حوزه رتبه بندی معلمان بررسی شد که این مقدار سند آمار بسیار زیادی است و نشان از کار بزرگی است که در اجرای قانون رتبه بندی معلمان انجام شد.

هدف در بررسی اعتراضات رتبه بندی کمک به معلمان از طریق مسیرهای قانونی است

وی با تبیین سیاست‌های وزارت آموزش و پرورش در مورد رتبه بندی معلمان در سه مسیر، اظهار کرد: رسیدگی به اعتراضات معلمان درباره رتبه های اعلام شده یکی از برنامه‌های آموزش و پرورش است که در این مسیر نیز هدف، کمک به معلمان در کسب رتبه های خود البته بر اساس قانون خواهد بود.

صحرایی ادامه داد: کارگروه نظارت تشکیل خواهد شد تا ویژگی‌های متعارف رتبه ها مشخص شود و با هدف صحت سنجی و اعتبار بخشی، رتبه‌ها سنجیده خواهد شد تا کیفیت رتبه بندی افزایش یابد.

منبع: ایسنا