رسیدگی به اعتراضات رتبه بندی معلمان

بورس
بهابین

رئیس مرکز ارزشیابی و تضمین کیفیت وزارت آموزش و پرورش از آغاز رسیدگی به اعتراضات فرهنگیان نسبت به رتبه‌های اعلامی‌شان در قالب اجرای طرح رتبه‌بندی معلمان خبر داد و گفت: پس از رسیدگی به اعتراضات توسط هیئت ممیزه، رتبه استحقاقی تعیین و تاریخ اجرای حکم از طریق استحقاق درنظر گرفته می‌شود.

به گزارش تجارت‌نیوز، محسن زارعی درباره آخرین وضعیت رسیدگی به اعتراضات معلمان پیرامون رتبه‌های اعلامی‌شان در قالب اجرای طرح رتبه‌بندی معلمان اظهار کرد: دسته بندی اعتراضات متفاوت است به طوریکه برخی فرهنگیان نسبت به رتبه خود معترض‌اند و برخی دیگر نیز نسبت به نحوه رسیدگی و عده‌ای دیگر نیز معتقدند نتوانسته‌اند مستندات را بارگذاری کنند.

وی افزود: در این زمان رسیدگی به تمام فرایند انجام کار در اختیار همکاران قرار گرفته و می‌توانند نسبت به هر بخشی که احساس می‌کنند حقشان تضییع شده اعتراض خود را اعلام کنند.

وی در خصوص مدت زمان رسیدگی به اعتراضات نیز گفت: بازنگری از امروز آغاز شده است و بستگی به نوع اعتراض صورت گرفته دارد؛ ممکن است همکاری به نحوه رسیدگی اعتراض داشته باشد و یا مدرکی بارگذاری نشده و یا می‌خواهد مدرکی را جایگزین مدارک قبلی کند. به طور قطع رسیدگی به مدرک سریعتر انجام می‌شود اما اگر به نحوه رسیدگی نیاز داشته باشند، زمان بیشتری را می‌طلبد.

رئیس مرکز ارزشیابی و تضمین کیفیت وزارت آموزش و پرورش همچنین در خصوص اظهارات سرپرست وزارت آموزش و پرورش مبنی بر ارائه رتبه استحقاقی به برخی معلمان علاوه بر رسیدگی به اعتراضات گفت: پس از رسیدگی به اعتراضات توسط هیئت ممیزه، رتبه استحقاقی تعیین و تاریخ اجرای حکم از طریق استحقاق درنظر گرفته می‌شود؛ رتبه‌هایی که اکنون همکاران دریافت کرده‌اند در فرایند، رتبه استحقاقی را دریافت کرده‌اند اما کسی که به رتبه خود معترض است، اعتراضش را اعلام می‌کند.

وی در ادامه با بیان اینکه ۹۳۳ هزار و ۵۰۸ همکار شاغل و بازنشسته ما مشمول رتبه‌بندی بودند و رتبه‌بندی برایشان اجرا شده است گفت: از همکاران مان که در فرایند رتبه‌بندی مشارکت داشتند قدردانی می‌کنم، زیرا بخش اعظم کار توسط خود ایشان انجام شد و کار به ثمر نشست.

وی افزود: حدود ۲۵ تا ۳۰ درصد معلمان نسبت به رتبه خودشان اعتراض داشتند. تا کنون اعلام احکام و دریافت اعتراضات انجام شده بود و همانطور که پیشتر به آن اشاره شد از امروز نیز رسیدگی به اعتراضات آغاز می شود.

به گفته زارعی به منظور تکریم بازنشستگان، رسیدگی به پرونده بازنشستگانِ معترض در اولویت است و سپس به اعتراضات همکاران شاغل می‌پردازیم.

منبع: ایسنا