حقوق دستیاران با پزشکان برابر می‌شود؟

بورس
بهابین

معاون آموزشی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی با اعلام اینکه در نظر داریم حقوق دستیاران را به میزان حقوق پزشکان عمومی برسانیم، گفت: این تصمیم با همکاری معاونت توسعه وزارت بهداشت اجرایی می‌شود و اگر سازمان برنامه و بودجه با این موضوع موافقت کند، حقوق دستیاران به میزان حقوق پزشک عمومی می‌شود.

به گزارش تجارت‌نیوز، ابوالفضل باقری‌فرد، معاون آموزشی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، درباره افزایش ظرفیت دوره‌های دستیاری تخصصی و پزشک عمومی گفت: افزایش ظرفیت این دوره‌ها به طور کامل با یکدیگر متفاوت است. یکی از تفاوت‌های عمده این است که افزایش ظرفیت دوره پزشکی عمومی به طور کامل به بودجه و تخصیص اعتبار وابسته است اما در مورد دوره تخصص این امر به برنامه‌ریزی نیاز دارد.

وی با بیان اینکه ظرفیت دوره‌های تخصصی را با توجه به امکانات موجود در سال جاری تا ۲۵ درصد افزایش دادیم، ادامه داد: افزایش ظرفیت دوره‌های فوق‌تخصصی نیز به ۵۰ درصد رسیده و ما در معاونت آموزشی وزارت بهداشت از ظرفیت موجود استفاده کردیم و صندلی‌های خالی را پر کردیم.

باقری‌فرد خاطرنشان کرد: موضوع افزایش ظرفیت رشته‌های تخصصی و پزشکی عمومی، کاملا از یکدیگر مستقل است. در کشور در حوزه تخصص کمبودهایی وجود دارد. به نحوی که براساس استانداردهای جهانی، نسبت پزشک  عمومی به متخصص باید یک به یک باشد اما این میزان در ایران معادل یک به نیم است. ما به کمبود متخصص در کشور اذعان داریم و بنابراین باید شرایطی ایجاد کنیم که پزشکان عمومی در آزمون دستیاری شرکت کنند.

وی با بیان اینکه توجه به شرایط زندگی دستیاران، یکی از راهکارهای فراهم آوردن شرایط برای تحصیل پزشکان عمومی در دوره دستیاری است، خاطرنشان کرد: دستیاران تخصصی در گذشته مبلغ یک میلیون و ۵۰۰ هزار تومان حقوق دریافت می‌کردند که طبعا با این مبلغ نمی‌توانستند زندگی خود را اداره کنند و به تحصیل ادامه دهند و به همین دلیل، حقوق دستیاران پزشکی را حدود ۸ میلیون تومان تعیین کردیم.

معاون آموزشی وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در این زمینه توضیح داد: حقوق دستیاران در سال جاری نیز افزایش یافته است. بر این اساس، حقوق دستیاران مجرد، ۸ میلیون تومان و حقوق دستیاران متاهل نیز ۱۱ میلیون تومان است. علاوه بر حقوق تعیین شده، کارانه هم برای آنها لحاظ می‌شود.

دکتر باقری‌فرد با بیان اینکه در نظر داریم که حقوق دستیاران به میزان حقوق پزشکان عمومی برسانیم، گفت: معاونت آموزشی با همکاری معاونت توسعه وزارت بهداشت در نظر دارد که این تصمیم را عملی کند. اگر سازمان برنامه و بودجه با این موضوع موافقت کند، حقوق دستیاران به میزان حقوق پزشکان عمومی می‌شود و اگر موضوع برابر شدن حقوق دستیاران با حقوق پزشکان عمومی محقق شود، دستیاران در زمینه مسائل مادی دغدغه‌ کمتری خواهند داشت.

منبع: ایسنا