اصلاح ریزساختارها در سال گذشته دلیل متعادل بودن بازار

بورس
بهابین

رئیس سازمان بورس امروز به موضوع مهار تورم و نقش ریزساختارها در وضعیت تعادل اشاره کرد و گفت مهار تورم بدون رشد تولید سودی برای کشور ندارد.

به گزارش تجارت‌نیوز، رئیس سازمان بورس باتوجه به شعار سال 1402 درباره مهار تورم، درباره برنامه‌های سازمان بورس در این زمینه سخنرانی کرد.

مجید عشقی اعلام کرد: در سال گذشته صندوق‌های جدیدی در بازار تاسیس شد. صندوق‌های تضمین اصل سرمایه بخشی، املاک و مستغلات از جمله آن‌ها بودند. این صندوق‌ها عملکرد خوبی داشتند و استقبال خوبی هم از آنها صورت گرفت. امیدوارم بتوانیم سرمایه‌ها را به سوی سرمایه‌گذاری غیرمستقیم سوق دهیم، تا دست کم بخشی از مشکلات سال ۱۳۹۹ را نداشته باشیم.

وی افزود: یک نکته مثبت این است که در همین روزهای خوب بازار، صف‌های خرید مستمر آنچنانی نداریم. امیدواریم این روند ادامه پیدا کند.

عشقی ادامه داد: بخشی از فعالیت سازمان بورس در سال گذشته، مربوط به میز صنعت بود که در آن شرایط صنایع مختلف و مشکلاتشان بررسی می‌شد. پیگیری‌های زیادی در صنایع مختلف کردیم که هنوز ادامه‌دار است. این اتفاقات سال گذشته نویدبخش این مسئله بود که اگر همه سرمایه‌گذاران دست به دست هم دهند، اتفاقات مثبتی می‌افتد.

مجید عشقی گفت: در سال جاری با توجه به شعار سال مبنی بر مهار تورم و رشد تولید، برنامه‌های متعددی در نظر گرفته شده است. با هدایت نقدینگی به فعالیت‌های مولد امکان افزایش صادرات و رشد تولیدی‌ها به وجود می‌آید. نباید تنها بر مهار تورم تمرکز داشت. مهار تورم بدون درنظرگیری رشد تولید نه تنها سودی برای اقتصاد کشور ندارد بلکه تبعاتی را در پی خواهد داشت.

رئیس سازمان بورس افزود: اصلاحاتی در دستورالعمل حاکمیت شرکتی وجود داشت تا امکان اجرایی شدن آن به وجود بیاید؛ این دستورالعمل امسال به طور جد اجرایی خواهد شد و در سال جاری تمامی ذی‌نفعان متاثر از آن قرار خواهند بود.

وی اظهار داشت: زمینه‌های اجرای انتشار تخلفات مدیران بازار مطابق بند چ نیز فراهم شده است که این موضوع اطمینان و شفافیت بازار را بیش از پیش افزایش می‌دهد. مجموع اقدامات یاد شده موجب اعتماد بخشی به بازار سرمایه می‌شود.

منبع: سنا