افزایش 80 درصدی نرخ تورم رستوران و هتل در اسفند 1401

بورس
بهابین

هزینه خانوارهای کشور برای استفاده از هتل و رستوران در دوازده ماه منتهی به اسفند سال 1401 نسبت به میانگین قیمت در دوازده ماه منتهی به اسفند سال 1400 بالغ بر 80 درصد افزایش یافته است.

به گزارش تجارت‌نیوز، بررسی‌های تورمی کالاها و خدمات مصرفی نشان می‌دهد گروه رستوران و هتل با تورم میانگین 80 درصدی بیشترین افزایش قیمت را در آخرین ماه زمستان سال گذشته داشته است.

بانک مرکزی در گزارشی با بررسی شاخص کالاها و خدمات مصرفی در مناطق شهری کشور به ارائه آمار تورم سالانه اسفند سال گذشته پرداخته است. بررسی این آمار حاکی از آن است که نرخ تورم دوازده ماه منتهی به اسفندماه 1401 نسبت به دوازده ماه منتهی به اسفندماه 1400 معادل 46.5 درصد اعلام شده است. به عبارت دیگر تورم کل سال 1401 بر اساس داده های بانک مرکزی برابر با 46.5 درصد بوده است.

بررسی‌های بانک مرکزی نشان می‌دهد که بالاترین تورم میانگین ثبت‌شده در اسفند پارسال مربوط به گروه هتل و رستوران بوده است. جزئیات این آمار روایت از آن دارد که رستوران و هتل با ثبت تورم سالانه 80 درصد بیشترین درصد تغییر قیمت را در مقایسه با سایرین داشته است.

نرخ تورم سالانه یا تورم میانگین، یعنی رشد میانگین شاخص در دوازده ماه منتهی به هر مقطع در مقایسه با موقعیت مشابه خود در سال قبل. بررسی این تورم از این نظر مورد اهمیت است که به باور کارشناسان علامت ماندگارتری از تورم را نشان می‌دهد. این بدان معناست که هزینه خانوارهای کشور برای استفاده از هتل و رستوران در دوازده ماه منتهی به اسفند سال 1401 نسبت به میانگین قیمت در دوازده ماه منتهی به اسفند سال 1400 بالغ بر 80 درصد افزایش یافته است.

با توجه به اینکه هریک از این گروه های کالایی و خدماتی دارای ضرایب اهمیت متفاوتی در سبد هزینه‌ای خانوار‌های شهری دارد، مقایسه تورم میانگین گروه‌های دوازده‌گانه اصلی در اسفندماه پارسال نشان می‌دهد بعد از گروه هتل و رستوران، گروه خوراکی‌ها و آشامیدنی و گروه مسکن به ترتیب با 54.6 و 48.3 درصد بیشترین افزایش قیمت را نشان می‌دهند.

در این میان گروه ارتباطات با تورم میانگین 19.3 درصدی کمترین تورم میانگین را در اسفند سال گذشته به ثبت رسانده است. به بیان ساده‌تر هزینه خانوارهای شهری برای استفاده از ارتباطات در دوازده ماه منتهی به اسفند سال 1401 نسبت به میانگین قیمت در دوازده ماه منتهی به اسفند سال 1400 تنها 19 درصد افزایش یافته است. گروه دخانیات نیز با تورم میانگین 28.8 درصدی در رتبه بعدی کمترین تورم میانگین در ماه پایانی سال گذشته قرار می‌گیرد.