تشدید نیاز بانک‌ها به نقدینگی در اولین عملیات بازار باز/ 230 همت در بازار بین بانکی تزریق شد

بورس
بهابین

با وجود افزایش سفارش‌های ارسالی بانک‌ها در نخستین حراج بازار باز سال جدید، رقم سفارش‌های پذیرفته‌شده ثابت ماند. تزریق پول در بازار بین بانکی اما اوج گرفت.

به گزارش تجارت‌نیوز، امروز بانک مرکزی بالاخره اولین گزارش خود از عملیات اجرایی سیاست پولی در سال 1402 را در معرض دید عموم قرار داد. گزارشی که خلاصه‌ای از مراودات بانک مرکزی و بانک‌ها در بازار باز و بازار بین بانکی را در سومین هفته سال جدید ارائه می‌دهد.

بر اساس این گزارش، نیاز بانک‌ها به استقراض از بانک مرکزی باردیگر صعودی شد و در هفته منتهی به 16 فروردین به اوج خود رسید. تزریق پول بانک مرکزی در بازار بین بانکی نیز جهش بلندی را تجربه کرد.

طبق گزارش عملیات اجرایی سیاست پولی بانک مرکزی، 21 بانک و موسسه اعتباری در اولین حراج عملیات بازار باز در سال 1402 سفارش‌های خود را برای تامین نقدینگی به بانک مرکزی ارسال کردند.

ارزش کل این سفارش‌های ارسال شده توسط بانک‌ها در مجموع به حدود 149 هزار میلیارد تومان می‌رسد که این مبلغ، بیشترین میزان سفارش ارسال شده از سوی بانک‌ها در بازار باز، از ابتدای سال 1400 به شمار می‌رود.

با وجود رکوردشکنی سفارش‌های ارسالی، بانک مرکزی مثل دو حراج اخیر بازار باز، تنها 80 هزار میلیارد تومان از این سفارش‌ها را پذیرفت. بنابراین به نظر می‌رسد که سیاست جدید بانک مرکزی تثبیت حجم تزریق پول هفتگی در بازار باز در رقم 80 هزار میلیارد تومان است.

در این هفته، حداقل نرخ توافق بازخرید نسبت به آخرین حراج بازار باز در سال 1401 تغییری نکرد و در سطح 23 درصد ثابت ماند. با این حال، سررسید این استقراض‌ها که در گذشته هفت روزه بود، به پنج روز کاهش یافت.

در این هفته، بیش از 81 هزار میلیارد تومان از قراردادهای بازخرید گذشته سررسید شد و این مبلغ به بانک مرکزی بازگشت.

نکته قابل توجه دیگر در گزارش عملیات بازار باز هفته گذشته، افزایش نجومی ارزش اعتبارگیری قاعده‌مند یا همان تزریق پول بانک مرکزی در بازار بین بانکی بود. رقمی که بیشترین میزان آن تا قبل از این هفته در حدود 74 هزار میلیارد تومان بود اما در اولین حراج سال جدید به یکباره به 230 هزار میلیارد تومان رسید. البته در این هفته، بانک‌ها بیش از 221 هزار میلیارد تومان از وجوه استقراض‌شده خود را به بانک مرکزی بازگرداندند.

با وجود اینکه بانک مرکزی در سال گذشته، علت افزایش شدید تزریق پول در بازار باز را تضمین و قاعده‌مند کردن استقراض‌های شبکه بانکی عنوان کرده بود اما به نظر می‌رسد که سیاست بانک مرکزی در این مورد دستخوش تغییر شده است.

چرا که در سه حراج اخیر عملیات بازار باز، میزان سفارش‌های ارسالی بانک‌ها صعودی بوده اما میزان سفارش‌های پذیرفته شده توسط بانک مرکزی در رقم 80 هزار میلیارد تومان ثابت باقی مانده است. از سوی دیگر اما در همین مدت، میزان تزریق پول بانک مرکزی در بازار بین بانکی جهش چشمگیری داشته و رکوردهای جدیدی را ثبت کرده است.

حال باید دید که این تغییر رویه بانک مرکزی می‌تواند اوضاع کسری نقدینگی بانک‌ها و آثار آن را کنترل کند یا روند کنونی ادامه خواهد یافت.