قیمت جدید خودروهای مدیران خودرو اعلام شد

خودرو
بهابین

به گزارش تجارت‌نیوز، جدیدترین قیمت خودروهای چینی مدیران خودرو اعلام شد. بازار محصولات شرکت مدیران خودرو در حال حاضر دارای ثبات نسبی و البته رو به بالاست، آریزو 6 (Turbo) پرو به با 90 میلیون تومان افزایش قیمت نسبت به هفته گذشته ۱,۷۹۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان به فروش می‌رسد. تیگو 7 (IE) با 30 میلیون تومان افزایش

به گزارش تجارت‌نیوز، جدیدترین قیمت خودروهای چینی مدیران خودرو اعلام شد.

بازار محصولات شرکت مدیران خودرو در حال حاضر دارای ثبات نسبی و البته رو به بالاست، آریزو 6 (Turbo) پرو به با 90 میلیون تومان افزایش قیمت نسبت به هفته گذشته ۱,۷۹۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان به فروش می‌رسد. تیگو 7 (IE) با 30 میلیون تومان افزایش به قیمت ۱,۹۳۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان به فروش می‌رسد. فونیکس تیگو 7 پرو، فونیکس تیگو 8 پرو، فونیکس تیگو 8 پرومکس، فونیکس FX (اکسلنت) و فونیکس FX (پریمیوم) هر کدام حدود 90 میلیون تومان افزایش قیمت داشته اند.

بقیه محصولات این مجموعه افزایش قیمتی را تجربه نکرده است.

نام خودرو قیمت بازار (تومان) سال ساخت

ام وی ام X22 دنده ای (اسپورت) EX 935,۰۰۰,۰۰۰ 1401 ام وی ام X22 اتوماتیک (اسپورت) EX ۱,۰۸۰,۰۰۰,۰۰۰ 1401 ام وی ام X22 پرو ۱,۱۶۰,۰۰۰,۰۰۰ 1401 ام وی ام X22 پرو (IE) ۱,۲1۰,۰۰۰,۰۰۰ 1401 ام وی ام X55 پرو (IE) ۱,5۵۰,۰۰۰,۰۰۰ 1401 ام وی ام X55 پرو (IE اسپورت) ۱,۶8۰,۰۰۰,۰۰۰ 1401 چری آریزو 5 (Turbo) جدید ۱,۴0۰,۰۰۰,۰۰۰ 1401 چری آریزو 6 (Turbo) پرو ۱,60۰,۰۰۰,۰۰۰ 1401 تیگو 7 (IE) ۱,785,۰۰۰,۰۰۰ 1401 فونیکس تیگو 7 پرو ۲,۳0۰,۰۰۰,۰۰۰ 1401 فونیکس تیگو 8 پرو ۳,۰5۰,۰۰۰,۰۰۰ 1401 فونیکس تیگو 8 پرومکس ۳,3۵۰,۰۰۰,۰۰۰ 1401 فونیکس FX (اکسلنت) ۲,55۰,۰۰۰,۰۰۰ 1401 فونیکس FX (پریمیوم) ۲,80۰,۰۰۰,۰۰۰ 1401