قیمت گوشت امروز 19 فروردین 1402

بورس
بهابین

ستاد تنظیم بازار امروز شنبه 19 فروردین قیمت گوشت را در بازار و فروشگاهها اعلام کرد. قیمت گوشت در مقایسه با روز گذشته تغییر خاصی نداشته است.

به گزارش تجارت‌نیوز، قیمت گوشت در بازار تره‌بار و فروشگاههای زنجیره‌ای اعلام شد.

قیمت گوشت قرمز در نوزدهم فروردین ۱۴۰۲ به شرح زیر است:

راسته با استخوان گوسفندی

۲۷۶,۰۰۰ ران کامل ممتاز گوسفندی

۳۹۵,۰۰۰ کف دست گوسفندی با ماهیچه

۳۱۵,۰۰۰ ران پاک کرده گوساله

۲۷۵,۰۰۰ سر دست پاک کرده گوساله

۲۶۰,۰۰۰ گردن گوسفندی

۲۱۰,۰۰۰ قلوگاه گوساله

۱۹۵,۰۰۰ گردن گوساله

۱۸۰,۰۰۰ قلم گوساله

۹۵,۰۰۰ سردست گوسفندی

۳۱۰,۰۰۰ ماهیچه گوساله

۲۷۰.۰۰۰

دمبالیچه گوسفندی

۲۲۰.۰۰۰ نیم شقه سردست گوسفند

۳۲۵.۰۰۰

شقه لاشه گوسفندی

۳۴۰,۰۰۰ نیم شقه ران گوسفندی

۳۷۰,۰۰۰

منبع: تحلیل بازار