ثبات تزریق پول بانک مرکزی در بازار باز/ رقم سفارش‌های ارسالی بانک‌ها به 156همت رسید

بورس
بهابین

با وجود افزایش نیاز نقدینگی بانک‌ها، رقم سفارش‌های پذیرفته شده در عملیات بازار باز این هفته در رقم 80 هزار میلیارد تومان ثابت ماند.

به گزارش تجارت‌نیوز، بانک مرکزی مطابق هر هفته، جدیدترین گزارش خود از عملیات اجرایی سیاست پولی در سال 1402 را منتشر کرد. گزارشی که در آن، خلاصه‌ای از مراودات بانک مرکزی و بانک‌ها در بازار باز و بازار بین بانکی، در هفته گذشته ارائه شده است.

بر اساس گزارش بانک مرکزی، روند نگران‌کننده افزایش نیاز بانک‌ها به تامین نقدینگی از طریق سازوکار بازار بین بانکی ادامه پیدا کرده است. با این حال، بانک مرکزی بدون توجه به این موضوع، تزریق پول توسط خود در این بازار  را ثابت نگه داشته است.

مطابق گزارشی که بانک مرکزی از عملیات بازار باز در هفته منتهی به 21 فروردین ماه منتشر کرده است، 22 بانک و موسسه اعتباری در دومین حراج بازار باز در سال جدید، بخشی از نیاز خود به نقدینگی را از طریق استقراض از بانک مرکزی تامین کردند.

این بانک‌ها در این هفته بیش از 156 هزار میلیارد تومان سفارش نقدینگی به بانک مرکزی ارسال کردند که این رقم، بیشترین مقدار از ابتدای سال 1401 است. با این وجود، بانک مرکزی برای چهارمین هفته متوالی، تنها 80 هزار میلیارد تومان از این سفارش‌ها را پذیرفت.

مدت توافق بازخرید در حراج این هفته بازار باز، هفت روزه بود و حداقل نرخ آن نیز بدون تغییر نسبت به هفته گذشته در 23 درصد ثابت باقی ماند.

گفتنی است که در این هفته، بیش از 80 هزار میلیارد تومان از قراردادهای بازخرید گذشته سررسید شد و این مبلغ به بانک مرکزی بازگشت.

با وجود اینکه نیاز بانک‌ها به وجوه نقد در هفته‌های اخیر افزایش قابل توجهی داشته اما میزان سفارش‌های پذیرفته شده بانک مرکزی در چهار حراج اخیر بازار باز، در 80 هزار میلیارد تومان ثابت باقی مانده است. بنابراین به نظر می‌رسد که بانک مرکزی سیاست تثبیت میزان وام‌دهی به بانک‌ها را در پیش گرفته است.

با این حال به نظر می‌رسد که مسیر استقراض بانک‌ها از بانک مرکزی به بازار بین بانکی تغییر یافته است. چراکه میزان تزریق پول بانک مرکزی در بازار بین بانکی در همین مدت افزایش قابل توجهی داشته است. به طوری که این میزان در این هفته به 80 هزار میلیارد تومان رسیده که با وجود افت نسبت به هفته گذشته، رقم چشمگیری محسوب می‌شود.

عملیات بازار باز سازوکاری را فراهم می‌کند که بانک‌ها از طریق آن می‌توانند کسری نقدینگی خود را با استقراض از بانک مرکزی فراهم کنند.

در عملیات بازار باز، بانک‌هایی که با کسری منابع نقدی مواجه‌اند، اوراق قرضه‌های دولتی در اختیار خود را به بانک‌ مرکزی واگذار می‌کنند و در عوض، وجوه مورد نیاز خود را قرض می‌گیرند.

در زمان سررسید نیز بانک‌ها مکلفند که اوراق واگذار شده را به طور مجدد و با نرخ بهره‌ای که آن را نرخ ریپو می‌نامند، بازخرید کنند.