مصوبه دستمزد کارگران لغو می‌شود؟

بورس
بهابین

ناکافی بودن دستمزد کارگران در سال 1402 باعث شده است تا برخی از این افراد با امضای نامه‌ای خواستار لغو این مصوبه شوند. امروز این نامه برای بررسی به نهاد ریاست جمهوری ارسال شده است.

به گزارش تجارت‌نیوز، نامه درخواست لغو مصوبه دستمزد کارگران به نهاد ریاست جمهوری ارسال شد.

با درخواست جمعی از کارگران به دلیل نامناسب بودن میزان دستمزد کارگران در سال 1402، فرآیند دریافت امضای الکترونیک از 29 اسفند تا امروز 22 فروردین برقرار بود.

بر اساس این اطلاعیه تا امروز 18373 نفر این نامه را امضا کرده‌اند و بالاخره امروز این درخواست به نهاد ریاست جمهوری ارسال شده است.

پس از بررسی‌های بسیار، شورای عالی کار با تصویب افزایش 27 درصدی حداقل دستمزد موافقت کرد. بر این اساس حداقل دستمزد از چهار میلیون و 179 هزار تومان به 5 میلیون و 307 هزار و 330 تومان افزایش یافت.

شورای‌ عالی کار در خصوص مبلغ حق مسکن و بن خواربار نیز تصمیم‌گیری کرد و مبلغ بن خواربار کارگران را یک‌میلیون و 100 هزار تومان و حق مسکن را 900 هزار تومان تعیین کرد. امسال مبلغ حق مسکن کارگران 650 هزار تومان و بن خواربار 850 هزار تومان بود. حق مسکن جهت اجرا باید به تصویب هیأت دولت برسد.

میزان افزایش برای کارگران سایر سطوح مزدی نیز 21 درصد به اضافه‌ مبلغ 83,596 ریال روزانه تصویب شد.

به دنبال افزایش 27 درصدی حداقل دستمزد 1402 پایه حقوق کارگران از چهار میلیون و 179 هزار تومان به 5 میلیون و 307 هزار و 330 تومان رسید و با محاسبه مبلغ حق مسکن، بن خواربار و حق اولاد، به 8 میلیون تومان افزایش پیدا کرد.