جزئیات افزایش کرایه حمل و نقل عمومی

بورس
بهابین

در یکصد و سی و هشتمین جلسه شورای اسلامی شهر تهران نرخ بلیط و کرایه وسایل حمل و نقل عمومی شهر تهران مورد بررسی قرار گرفت.

به گزارش تجارت‌نیوز، در یکصد و سی و هشتمین جلسه شورای اسلامی شهر تهران نامه فرماندار در خصوص اعتراض هیات تطبیق به مصوبه « تعیین نرخ بلیط و کرایه وسایل حمل و نقل عمومی شهر تهران در سال ۱۴۰۲» مورد بررسی قرار گرفت.

سید جعفر تشکری هاشمی، رئیس کمیسیون عمران و حمل و نقل شورای شهر با بیان اینکه با وجود اختیار جهت افزایش ۴۶ درصدی نرخ کرایه، میزان افزایش کمتر از نرخ تورم بود، اظهار کرد: پس از جلسه ای که در کمیسیون برای اصلاحیه های موردنظر فرمانداری داشتیم، جلساتی با فرمانداری برگزار شد تا نتایجی حاصل شود.

وی افزود: بند الف بخش دوم ماده یکم به گونه ای بود که برای کارت بلیط مبلغ دار، مبلغ ۲ هزار و ۹۰۰ تومان اعلام کرده بودیم که به ۲ هزار و ۸۵۰ تومان تقلیل پیدا کرد و به ازای هر کیلومتر پیمایش ۱۶۰ ریال پیش بینی کرده بودیم که به ۱۴۷ ریال کاهش یافت.

تشکری هاشمی با بیان اینکه ایرادات بند «ب» نیز بررسی شد و بدون تغییر باقی ماند، گفت: برای کرایه های نقدی نیز مشکلاتی داریم و باید راهکارهایی اجرایی شود که بر این اساس مقرر شد که ۶ درصد افزایش برای کسانی که مبالغ را به صورت نقد پرداخت می کنند، حذف شود؛ هرچند امکان پرداخت نقدی وجود ندارد و تقاضا داریم که شرکت بهره برداری مترو برای پرداخت الکترونیک قراردادهایی را با شرکت های صاحب صلاحیت منعقد کند.

وی اضافه کرد: قرار شد مبلغ هزار و ۸۰۰ تومان پایه برای نرخ کرایه اتوبوس حفظ شود و به ازای هر پنج کیلومتر ۴۰۰ تومان مبنا باشد؛ در بخش اتوبوس های عادی نیز هر خطی که بیش از ۲۰ کیلومتر طول داشت با همان نرخ ۲۰ کیلومتر، کرایه دریافت می شود.

رئیس کمیسیون عمران و حمل و نقل شورای اسلامی شهر تهران با بیان اینکه ۷۵ درصد تغییر به شرط حفظ میانیگن ۴۵ درصد برای نرخ کرایه تاکسی لحاظ شد، گفت: در جلسه فرمانداری ۶۰ درصد افزایش تأیید شد و در معابر دارای شیب نیز در جلسه با فرمانداری، رقم به ۱۰ درصد کاهش یافت و به عبارتی نرخ در این معابر با ۱۰ درصد افزایش همراه خواهد بود.

وی با تأکید بر اینکه نرخ کرایه در شرایط بد آب و هوایی که ۴۰ درصد پیش بینی شده بود به ۱۵ درصد رسید، بیان کرد: در بخش اتوبوس تندرو حداکثر افزایش به ۴۱ درصد رسید و در مترو نیز نرخ پیشنهادی ۹درصد کاهش یافت.

همچنین، در ادامه این جلسه نامه فرماندار درخصوص اعتراض هیات تطبیق به مصوبه «بهای خدمات کارشناسی و فنی قابل ارائه توسط موسسه فناوران شهر در سال ۱۴۰۲» در یکصد و سی و هشتمین جلسه شورای اسلامی شهر تهران مورد بررسی قرار گرفت و افزایش ۴۵ درصدی براساس نرخ تورم تصویب شد.