واکسیناسیون کرونا در کشور متوقف شده است

بورس
بهابین

باوجود افزایش آمار کرونا و روند صعودی ابتلا به این بیماری در کشور در روزهای اخیر، میزان واکسیناسیون روند نزولی را نشان می‌دهد.

به گزارش تجارت‌نیوز، روند واکسیناسیون علیه کرونا در کشور به کُندی پیش می‌رود و تا حدودی متوقف مانده است. این موضوع را می توان با مرور آمار وزارت بهداشت متوجه شد.

در حالیکه روند ابتلاء به سویه جدید اومیکرون در کشور سیر صعودی پیدا کرده و آمار روزانه وزارت بهداشت این موضوع را تأیید می‌کند؛ اما روند واکسیناسیون روند نزولی دارد.

بر اساس آمار وزارت بهداشت، تا روز چهارشنبه ۱۶ فروردین ۱۴۰۲، ۱۵۵ میلیون و ۵۰۲ هزار و ۶۱۰ دوز واکسن کرونا در کشور تزریق شده است.

این در حالی است که تا ۱۵ فروردین ۱۴۰۲، مجموع واکسن‌های تزریق شده در کشور به ۱۵۵ میلیون و ۵۰۰ هزار و ۶۵۹ دوز رسیده بود.

با نگاهی به اعداد و ارقام تزریق واکسن کرونا در فاصله ۲۴ ساعت، متوجه می‌شویم که فقط ۱۹۵۱ دوز واکسن تزریق شده است که نشان می‌دهد روند استقبال از واکسیناسیون در کشور، تا حدود زیادی متوقف شده است.

آمار وزارت بهداشت از یکم تا شانزدهم فروردین ۱۴۰۲، نشان می‌دهد که در این مدت مجموع واکسن‌های تزریق شده به ۲۰ هزار دوز هم نرسیده است. در حالی که هنوز خیلی از جمعیت کشور در مرحله اول یا دوم تزریق واکسن باقی مانده‌اند.

در اول فروردین ۱۴۰۲، ۱۵۵ میلیون و ۴۸۳ هزار و ۸۵۶ دوز واکسن کرونا تزریق شده است. در حالی که در ۱۶ فروردین این عدد به ۱۵۵ میلیون و ۵۰۲ هزار و ۶۱۰ دوز رسیده است. یعنی در فاصله این دو هفته، ۱۸ هزار و ۷۵۴ دوز واکسن کرونا در کشور تزریق شده است.

بررسی روند واکسیناسیون در کشور نشان می‌دهد روزانه بین ۳۴۲ تا ۶۱۱ دوز واکسن در روزهای اول تا چهارم فروردین ۱۴۰۲، تزریق شده است.

با نگاهی به آمار وزارت بهداشت از واکسیناسیون در فروردین ۱۴۰۱، متوجه می‌شویم که این روند در فروردین ۱۴۰۲، تا حدودی متوقف شده است؛ زیرا در ۱۶ فروردین ۱۴۰۱، ۱۱۸ هزار و ۲۵۲ دوز واکسن کرونا در کشور تزریق شده است.

همچنین در ۳۰ فروردین ۱۴۰۱، ۸۰ هزار و ۵۸۸ دوز واکسن کرونا در کشور تزریق شده است.

در اول اردیبهشت ۱۴۰۱ نیز ۷۶ هزار و ۹۲۹ دوز واکسن کرونا در کشور تزریق شده است.

در حالیکه آمار کرونا در چند هفته اخیر سیر صعودی داشته و پیش بینی می‌شود همچنان نیز افزایشی باشد، اما استقبال از واکسیناسیون فروکش کرده و تا حدود زیادی متوقف شده است. حتی مراکز واکسیناسیون هم مثل گذشته فعال نیستند.

تا کنون ۶۵ میلیون و ۲۱۲ هزار و ۸۹۰ نفر دوز اول، ۵۸ میلیون و ۶۰۸ هزار و ۳۴۳ نفر دوز دوم و ۳۱ میلیون و ۶۸۱ هزار و ۳۷۷ نفر، دوز سوم و بالاتر واکسن کرونا را تزریق کرده‌اند و مجموع واکسن‌های تزریق شده در کشور به ۱۵۵ میلیون و ۵۰۲ هزار و ۶۱۰ دوز رسید.

منبع: مهر