احتمال کاهش مدت زمان خدمت سربازی

بورس
بهابین

شنیده‌ها حاکی از کاهش مدت زمان خدمت سربازی در سال ۱۴۰۲ است.

به گزارش تجارت‌نیوز، شنیده‌ها حاکی از تغییر مدت زمان خدمت سربازی در سال ۱۴۰۲ است. بر اساس پیگیری‌های خبرنگار مهر، ستاد کل نیروهای مسلح در مدت زمان خدمت سربازی بازنگری کرده است و بر همین اساس پس از ابلاغ به سازمان نظام وظیفه عمومی فراجا مدت زمان خدمت سربازی کاهش خواهد یافت.

این در حالی است که پیش از این سرلشکر باقری رئیس ستاد کل نیروهای مسلح گفته بود: در حال بررسی و پیگیری آن هستیم که طول مدت خدمت سربازی کاهش داشته باشد.

در حال حاضر مدت خدمت سربازی در مناطق عادی برای سرباز بومی ۲۴ ماه و برای مشمول غیر بومی ۲۱ ماه در نظر گرفته شده است. اگر سرباز در مناطق امنیتی غیر درگیر یا بد آب و هوا دوره خدمت سربازی خود را بگذراند اگر سرباز بومی آن منطقه باشد ۲۱ ماه و اگر سرباز غیر بومی باشد به میزان ۱۸ ماه خدمت سربازی دارد؛ همچنین برای سربازان بومی و غیربومی که در مناطق درگیر عملیاتی خدمت سربازی خود را بگذرانند ۱۷ ماه دوره سربازی در نظر گرفته شده است.

منبع: مهر