سخنگوی دولت :کمک هزینه مسکن کارگران ۹۰۰ هزار تومان شد

بورس
بهابین

سخنگوی دولت گفت: هیات وزیران با تعیین ۹۰۰ هزار تومان برای کمک هزینه مسکن کارگران موافقت کرد.

به گزارش تجارت‌نیوز،  علی بهادری جهرمی در حاشیه جلسه امروز هیات دولت اظهار کرد: مبلغ کمک هزینه مسکن کارگران در جلسه هیئت دولت بررسی شد و همان مبلغ ۹۰۰ هزار تومانی پیشنهادی شورای عالی کار تصویب شد.