فوری: تعرفه واردات خودرو اعلام شد

خودرو
بهابین

بر اساس آنچه در گزارش سالانه وزارت صمت دیده می شود، تعرفه های واردات خودرو بدون تغییر و مانند دور قبلی واردات بود، لحاظ می‌شود.

 

بر اساس آنچه در گزارش سالانه وزارت صمت آمده، تعرفه واردات خودرو CBU بر اساس آنچه در فصل ۸۷ کتاب واردات خودرو آمده اعمال خواهد شد. در این بخش برای نمونه های مختلف خودروهای بنزینی، هیبرید، پلاگین هیبرید و برقی تعرفه های مختلفی در نظر گرفته شده است که در جداول زیر بصورت تفکیک شده قابل مطالعه است:

 

همچنین تعرفه واردات خودروهای برقی در این گزارش ۴ درصد در نظر گرفته شده است. دقت کنید آنچه در گزارش سالانه وزارت صمت آمده تعرفه های مربوط به سال ۱۴۰۱ است. اما از آنجا که همچنان دستورالعمل جدیدی برای واردات خودرو اعلام نشده، حداقل در ابتدای مسیر واردات همین تعرفه ها را خواهیم داشت. این تعرفه های با ادامه روند واردات ممکن است اصلاح شوند و با در نظر گرفتن مصرف سوخت اعداد می توانند تغییر داشته باشند اما آنچه فعلا بصورت رسمی برای تعرفه واردات خودرو باید در نظر گرفت همین اعداد فوق است.