​امکان استفاده هم‌زمان از چک‌های کاغذی و چکنو در بانک صادرات فراهم شد

بانک
بهابین

بانک صادرات ایران اعلام کرده صاحبان حساب‌ جاری دارای دسته‌چک با رعایت مقررات و مجوزهای بانک مرکزی می‌توانند به طور هم‌زمان از دسته‌چک‌های کاغذی و چکنو؛ چک امن دیجیتال بانک صادرات ایران استفاده کنند.

به گزارش روابط‌ عمومی بانک صادرات، مشتریان بانک صادرات ایران می‌توانند برای تسهیل در مبادلات پولی خود علاوه بر به‌کارگیری روش سنتی چک‌های کاغذی، از قابلیت‌های چک امن دیجیتال نظام بانکی کشور در بانک صادرات ایران استفاده کنند. بنا بر دستورالعمل‌های بانک مرکزی، ارائه دسته‌چک دیجیتال با رعایت تعیین تکلیف ٨٠ درصد از برگه‌های آخرین دسته‌چک دیجیتال متقاضی انجام خواهد شد و شرایط صدور آنها منفک از وضعیت برگه دسته‌چک‌های کاغذی است.

نرم‌افزار همراه‌بانک صادرات ایران برای ارائه کامل خدمات چکنو بر سایت این بانک قرار دارد و مشتریان بدون نیاز به مراجعه به شعب می‌توانند با نصب این نرم‌افزار درخواست صدور دسته‌چک الکترونیک بدهند. این دسته‌چک الکترونیک با نام تجاری چکنو در حال حاضر برای مشتریان حقیقی بانک و با ١٠ برگ صادر می‌شود.

تسهیل خدمات غیرحضوری چک (تقاضای دسته‌چک، صدور، انتقال به غیر، نقدکردن و…، افزایش امنیت و کاهش ریسک در پرداخت، داشتن الزامات قانونی چک کاغذی، امکان صدور و وصول چک در هر ساعت از شبانه‌روز، سرعت و دقت بیشتر در نقدشوندگی نسبت به چک کاغذی و جلوگیری از تحریف، مخدوش‌شدن و مغایرت عدد و حروف نسبت به چک کاغذی از مزایای چکنو است.

آن‌طور که بانک اعلام کرده استقبال از خدمات سامانه چکنو در بازه زمانی تقریباً سه‌ماهه از زمان انتشار آن رشد چشمگیری داشته؛ به‌نحوی‌که تاکنون، بیش از ٩٤ هزار برگ چک امن دیجیتال صادر و حدود ٢٤ هزار برگ کارسازی شده است. بانک صادرات این رشد را نشانگر نقش حائز اهمیت سامانه چکنو بانک صادرات ایران در فضای کسب‌وکار و تسهیل عملیات بانکی میان مخاطبین نظام بانکی کشور می‌داند.