توافق میان باکو و ایروان امکان‌پذیر است؟

بورس
بهابین

الهام علی‌اف، رئیس‌جمهوری آذربایجان اعلام کرده است که دستیابی به توافق صلح میان باکو و ایروان امکان‌پذیر است.

به گزارش تجارت‌نیوز، رئیس‌جمهوری آذربایجان در کنفرانس مطبوعاتی مشترک با رئیس‌جمهوری این کشور، دستیابی به توافق صلح میان باکو و ایران را امکان‌پذیر دانست.

الهام علی‌اف، رئیس‌جمهوری آذربایجان که به قزاقستان سفر کرده است، در کنفرانس مطبوعاتی مشترک با قاسم جومارت توکایف، رئیس‌جمهوری این کشور، دستیابی به توافق صلح میان باکو و ایران را امکان‌پذیر دانست.

وی گفت که مصمم به عادی‌سازی این روابط هستیم و بعد از جنگ دوم قره‌باغ، این آذربایجان بود که پیشنهاد شروع کار روی یک معاهده صلح را داد.

علی‌اف ادامه داد: «حتی با وجود اشغال ۳۰ ساله و محرومیت‌های مردم آذربایجان و خرابی‌هایی که اکنون باید بازسازی کنیم، روابط بین همسایگان باید عادی باشد، ما به آینده نگاه می‌کنیم و معتقدیم رسیدن به توافق صلح بر اساس حاکمیت، تمامیت ارضی، مصونیت مرزها، منشور ملل متحد، همه هنجارها و اصول اساسی حقوق بین‌الملل امکان‌پذیر است و این به ما کمک می‌کند برای همیشه به دشمنی پایان دهیم».

منبع: اعتماد