کدام استان‌ بیشترین سپرده ‌گذاری را دارد؟

بورس
بهابین

نسبت تسهیلات به سپرده‌ ها در شبکه بانکی کشور در 11 ماه منتهی به بهمن سال قبل به 83.4 درصد رسید. مقایسه این نرخ در سطح استانی نشان می‌دهد استان خراسان شمالی با 134درصد در جایگاه اول احتمال پرداخت وام قرار دارد.

به گزارش تجارت‌نیوز، در میانه زمستان سال گذشته مجموع حجم سپرده‌های بانکی در کل کشور 6878 همت ثبت شده که نسبت به مدت مشابه سال قبل خود 31.2 درصد افزایش یافته است و این رقم پس از کسرسپرده‌های قانونی به 6177 همت رسیده است. در خصوص تسهیلات پرداختی در بهمن ماه نیز مشاهده می‌شود در مجموع 5149 همت تسهیلات در کل کشور پرداخت شده است.

بانک مرکزی در هر ماه گزارشی  از وضعیت مانده سپرده‌ ها و تسهیلات  بانک‌ها و موسسات اعتباری به تفکیک استان‌ ارائه می‌دهد. بررسی جزئیات این گزارش می‌تواند مقایسه‌ای از وضعیت تسهیلات پرداختی بانک‌ها در استان‌های کشور ارائه دهد.

داده‌های بانک مرکزی در بهمن سال گذشته نشان می‌دهد که در این مقطع نسبت تسهیلات به سپرده‌ ها (پس از کسرسپرده قانونی) درکل کشور به83.4درصد رسیده است  و نسبت به مدت مشابه سال قبل خود0.6 واحد درصد افزایش یافته است.

نسبت تسهیلات به سپرده‌ها نشان می‌دهد چه میزان از سپرده‌های جذب شده توسط بانک‌ها پس از کسر سپرده قانونی به صورت تسهیلات در اختیار مردم و مشتریان بانک ها قرارگرفته و به عبارت ساده‌تر بیانگر احتمال پرداخت وام در هر منطقه است.

بررسی این موضوع از این حیث حائز اهمیت است که به باور کارشناسان رشد این نرخ ممکن است اثرات تورمی داشته باشد. عملیات اصلی بانک‌ها دریافت سپرده و پرداخت تسهیلات است، از آنجا که تسهیلات به عنوان یک هزینه برای بانک ها به شمار می‌رود و از سوی دیگر سپرده‌های بانکی نیز به عنوان منبع درآمدی برای بانک‌ها شناخته می‌شود. درصورتی‌که این هزینه‌ها نسبت به درآمدها فزونی یابد، منجر به افزایش استقراض بانک‌ها شده. در ادامه افزایش استقراض بانک‌ها از بانک مرکزی موجب می‌شود که بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی به عنوان یکی از منابع پایه پولی افزایش یافته و به تبع آن حجم نقدینگی نیز افزایش یابد که یکی از عوامل موثر برای رشد تورم است.

براساس محاسبات صورت گرفته، نسبت تسهیلات به سپرده‌ ها پس از کسر سپرده قانونی در هفت استان کشور در پایان بهمن ماه  1401 به بیش از 100 درصد رسیده است که به عبارتی می‌توان گفت احتمال پرداخت وام در استان‌های خراسان شمالی، ایلام، کهگیلویه وبویراحمد، چهارمحال‌و‌بختیاری، خراسان جنوبی، لرستان و زنجان  نسبت به سایر استان‌ها بیشتر بوده است، البته با ذکر این نکته که در بانک‌ها و موسسات اعتباری این استان‌ها بیش از میزان سپرده‌گذاری‌های صورت گرفته، وام پرداخت شده است.

در این بررسی مشاهده می‌شود استان خراسان شمالی با نرخ تسهیلات به سپرده (پس ازکسر سپرده قانونی) 134درصدی در جایگاه اول از منظر احتمال پرداخت وام در کشور قرار دارد. در مقابل مناطق آزاد تجاری و استان البرز با  نسبت 52 درصدی در پایین ترین جایگاه پرداخت تسهیلات بانکی  قرار می‌گیرند.

منبع: اکوایران