قیمت گوشت امروز 29 فروردین 1402

بورس
بهابین

قیمت گوشت در یکی دو روز گذشته در برخی از قصابی‌ها بین 10 تا 15 هزار تومان افزایش پیدا کرده است.

به گزارش تجارت‌نیوز، قیمت گوشت امروز سه‌شنبه 29 فروردین 1402 در بازار تره‌بار اعلام شد.

قیمت گوشت قرمز به شرح زیر است:

راسته با استخوان گوسفندی

۲۷۶,۰۰۰ ران کامل ممتاز گوسفندی

۳۹۵,۰۰۰ کف دست گوسفندی با ماهیچه

۳۱۵,۰۰۰ ران پاک کرده گوساله

۲۷۵,۰۰۰ سر دست پاک کرده گوساله

۲۶۰,۰۰۰ گردن گوسفندی

۲۱۰,۰۰۰ قلوگاه گوساله

۱۹۵,۰۰۰ گردن گوساله

۱۸۰,۰۰۰ قلم گوساله

۹۵,۰۰۰ سردست گوسفندی

۳۱۰,۰۰۰ ماهیچه گوساله

۲۷۰.۰۰۰

دمبالیچه گوسفندی

۲۲۰.۰۰۰ نیم شقه سردست گوسفند

۳۲۵.۰۰۰

شقه لاشه گوسفندی

۳۴۰,۰۰۰ نیم شقه ران گوسفندی

۳۷۰,۰۰۰

منبع: تحلیل بازار