درگاه‌ تعدادی از پرداخت‌یارها مسدود شد

پرداخت
بهابین

شاپرک در نامه‌ای با ممنوع اعلام‌کردن ارائه سرویس‌های تجمیع وجوه، تسویه‌حساب و سرویس انتقال وجه داخلی توسط پرداخت‌یارها درگاه‌های پرداخت وندار را مسدود کرد، البته بانک مرکزی به وندار اعلام کرده که این شرایط موقتی است.

آن‌طور که مهدی عبادی، مدیرعامل وندار می‌گوید اسفندماه، ‌شاپرک در نامه‌ای محرمانه برخی سرویس‌های پرداخت‌یاری ازجمله تجمیع وجوه، تسویه‌حساب و سرویس انتقال وجه داخلی را به‌مثابه وقوع تخلف معرفی کرده و با همین توجیه سه صبح روز گذشته، درگاه‌های پرداخت‌یار وندار را مسدود کرده است.

 پیش‌ از این ، شاپرک در نامه مورخ ۱۴ آذر ۱۴۰۱ به پرداخت‌یارها درباره ممنوعیت انتقال وجه درون پرداخت‌یاری هشدار داده و اعلام کرده بود از بررسی‌های شرکت شاپرک مشخص شده برخی از پرداخت‌یارها ضمن عدم تسویه وجوه دریافتی از مشتریان با پذیرندگان پشتیبانی‌شده در چهارچوب پرداخت‌یاری، نسبت به نگهداری وجوه موصوف در قالب کیف پول درون پرداخت‌یاری اقدام کردە و امکان انتقال وجوه مذکور از کیف پول یک مشتری به کیف پول مشتری دیگر نزد همان پرداخت‌یار یا سایر پرداخت‌یارها را فراهم کرده‌اند. بر اساس ابلاغیه بانک مرکزی، این عملیات و عملیاتی که امکان ارائه انتقال وجوه میان پذیرندگان داخل یک پرداخت‌یار با پذیرندگان سایر پرداخت‌یارها را فراهم کند، غیرمجاز و ممنوع است.»

مدیرعامل وندار می‌گوید از زمان ابلاغ این نامه، وندار ارائه سرویس‌های مذکور را متوقف کرده، اما با این‌ حال درگاه‌های پرداخت وندار با تشخیص شاپرک مسدود شدند.

شنیده‌های «راه پرداخت» حاکی از این است که تعداد دیگری از پرداخت‌یارها هم با مشکل مسدودی درگاه‌های خود مواجه شده‌اند.