کاهش ضریب اعتباری در بورس و فرابورس

بورس
بهابین

مدیریت نظارت بر کارگزاران سازمان بورس طی ابلاغیه‌ای با موضوع مصوبه کمیته پایش ریسک بازار، آخرین تغییرات را در خصوص کاهش ضرایب تعدیل سهام‌ در محاسبه حساب تضمین معاملات اعتباری اوراق بهادار را اعلام کرد.

به گزارش تجارت‌نیوز، مدیریت نظارت بر کارگزاران سازمان بورس و اوراق بهادار طی ابلاغیه‌ای با موضوع مصوبه کمیته پایش ریسک بازار، آخرین تغییرات را در خصوص کاهش ضرایب تعدیل سهام‌های پذیرفته شده در بورس تهران و بازار اول و دوم فرابورس ایران و همچنین سهام‌های درج شده در بازار پایه شرکت فرابورس ایران در محاسبه حساب تضمین معاملات اعتباری اوراق بهادار را اعلام کرد.

ضرایب مصوب از تاریخ ۴ اردیبهشت ماه ۱۴۰۲ در سامانه‌های نظارتی اعمال می‌شود.

با استناد به این ابلاغیه، ضرایب تعدیل اوراق بهادار مندرج در حساب تضمین مشتریان اعتباری (موضوع مواد ۶ و ۷ دستورالعمل خرید اعتباری)، به شرح زیر تعیین شده است:

در مورد سهام پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران و بازار اول و دوم فرابورس ایران، ۵۰ درصد قیمت پایانی

در خصوص سهام درج شده در بازار پایۀ زرد فرابورس ایران، ۳۰ درصد ضریب تعیین شده در مورد سهام پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران و بازار اول و دوم فرابورس ایران

در مورد سهام درج شده در بازار پایۀ نارنجی فرابورس ایران، ۲۰ درصد ضریب تعیین شده در مورد سهام پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران و بازار اول و دوم فرابورس ایران

منبع: سنا