مقام پنتاگون: برجام در وضعیت تنفس مصنوعی است

بورس
بهابین

دستیار وزیر دفاع آمریکا در امور سیاسی امروز دوشنبه گفته که برجام در وضعیت تنفس مصنوعی قرار دارد.

به گزارش تجارت‌نیوز، یک مقام ارشد وزارت دفاع آمریکا گفت که توافق هسته‌ای برجام در وضعیت تنفس مصنوعی قرار دارد.

کالین کال، دستیار وزیر دفاع آمریکا در امور سیاسی امروز دوشنبه گفته که برجام در وضعیت تنفس مصنوعی قرار دارد.

منبع: فارس