یارانه نان 2 برابر شد

بورس
بهابین

سخنگوی اقتصادی دولت از افزایش ۲ برابری یارانه نان در سراسر کشور خبر داد.

به گزارش تجارت‌نیوز،  احسان خاندوزی وزیر اقتصاد و ​سخنگوی اقتصادی دولت گفت: دولت سیزدهم در عمل به وعده خود، به عنوان نخستین گام از مرحله دوم طرح هوشمند سازی یارانه آرد و نان، یارانه نان در سراسر کشور را از شب گذشته به دو برابر افزایش داد.

یارانه نان به زودی پرداخت خواهد شد و گفتنی است این یارانه به منظور جلوگیری از افزایش قاچاق آرد پرداخت می‌شود.